SESS

Systemau Storio Ynni Clyfa | Smart Energy Storage Solutions

Gweithio gyda busnesau i ysgogi arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Astudiaethau achos

Ein Nodau

Mae’r Ganolfan Datrysiadau Storio Ynni Clyfar wedi cael cyllid o Raglen Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ERDF C1 AS2: I gynyddu trosiad llwyddiannus prosesau ymchwil ac arloesi yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol newydd a gwell, yn arbennig drwy well trosglwyddo technoleg o SAU. Mae ein gweithrediad yn anelu at gyflawni newid trawsnewidiol trwy gyflawni nifer o ganlyniadau:

1. Cynnydd mewn gallu ymchwil ac arloesedd busnesau i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd (neu well).

2. Cynnydd yn lefel y prosiectau peilot trosglwyddo technoleg Ymchwil a Datblygu cydweithredol a gynhaliwyd rhwng Prifysgolion a busnesau.

3. Cynnydd yn argaeledd cyfleusterau arbenigol i gefnogi busnes ac ymchwil busnes.

4. Cynnydd yn lefel cyflogaeth mewn busnesau.

5. Cynnydd yn nefnydd ac argaeledd technolegau storio ynni (carbon isel).

Bydd y canlyniadau hyn yn cyfrannu at ddangosydd canlyniad rhaglen ERDF “Cyfran gyfartalog o gyfanswm y trosiant o arloesedd cynnyrch, ac arloesedd newydd: newydd i’r farchnad, newydd i fusnesau ac yn llawer gwell (UKIS)”

Cysylltu â SESS