SESS

Systemau Storio Ynni Clyfa | Smart Energy Storage Solutions

Gweithio gyda busnesau i ysgogi arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Astudiaethau achos

Ein Pobl

Jonathan Williams, Cyfarwyddwr CAPSE

Mae gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Jonathan Williams wybodaeth ac arbenigedd technegol eithriadol ym maes arloesi storio batri / trydanol. Mae’n arweinydd marchnad ym maes ymchwil ac arloesi storio trydan ac mae ganddo gysylltiadau helaeth â diwydiant lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hefyd yn academydd amlwg ac yn cyflwyno ystod eang o ddarlithoedd ar draws adrannau trydanol, electronig a mecanyddol ac mae ganddo hanes hir o raglenni ymchwil a datblygu cydweithredol llwyddiannus, gyda chronfeydd strwythurol blaenorol yn cefnogi creu canolfan gynaliadwy.

e-bost: jonathan.williams@decymru.ac.uk

ffôn: +44 (0) 144 365 4675

Chris Francis, Rheolwr Rhaglen SESS

Mae Chris Francis, Rheolwr Rhaglen, yn Rheolwr Peirianyddol Siartredig ac yn Rheolwr ardystiedig PRINCE2 gyda dros 25 mlynedd o brofiad diwydiannol yn y sectorau gweithgynhyrchu, modurol ac awyrofod. Ar ôl ennill Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, dyfarnwyd iddo Dystysgrif Rhagoriaeth a Gwobr IET 2017 ym Mhrifysgol De Cymru ac mae ar hyn o bryd yn aelod o grŵp Pwyllgor Opteg a Ffotoneg BSI CPW / 172.

e-bost: chris.francis1@southwales.ac.uk

ffôn: +44 (0) 144 365 4879

Dr Mian Hammad Nazir, Cymrawd Ymchwil SESS

Mae maes arbenigedd Hammad yn cynnwys datblygu, modelu a phrofi celloedd electrocemegol a phecynnau batri. Mae ei brofiad ymchwil blaenorol yn ymwneud â modelu diraddio deunyddiau ar gyfer storio ynni a chymwysiadau strwythurol mawr. Gwnaeth Hammad ei PhD mewn Peirianneg Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch o Brifysgol Bournemouth yn y DU ym mis Rhagfyr 2015, MEng a BEng (Anrh) mewn Peirianneg Mecatroneg yn 2011 a 2008 yn y drefn honno. Mae ganddo brofiad ymchwil a datblygu helaeth mewn Diwydiant ac Addysg Uwch.

e-bost: hammad.nazir@southwales.ac.uk

Cysylltu â SESS