SESS

Systemau Storio Ynni Clyfa | Smart Energy Storage Solutions

Gweithio gyda busnesau i ysgogi arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Astudiaethau achos

Ein Proses

Mae SESS yn dilyn proses ymgysylltu a chyflenwi cadarn, gan sicrhau bod y cydweithio yn cael ei gyflwyno’n gryno ac yn hawdd ei ddilyn. Ein nod yw mynd â’ch syniad a’i drawsnewid yn ganlyniad arloesol.

  • Cam 1 – Datblygu cysyniadau: Mae SESS yn cefnogi’r fenter sy’n cymryd rhan wrth baratoi dogfen gwmpasu ac mae’n darparu cynllun gweithredu lefel uchel neu gymorth 12 awr drwy wasanaethau cynghori arloesedd neu arloesi.
  • Cam 2 – Cytundeb cydweithredu: Bydd y ddau Barti yn sefydlu ac yn cytuno ar gwmpas manwl y Prosiect a ddatblygir wedyn ar y cyd yn fanyleb fanwl ac wedi’i nodi mewn cytundeb cydweithredu.
  • Cam 3 – Gweithredu a chanlyniad: Bydd SESS yn dod â’r ymchwil a’r datblygiadau cydweithredol, a gyflawnir fel rhan o’r Prosiect, i gasgliad trefnus gan sicrhau bod y canlyniadau’n cael eu dogfennu mewn modd agored a chydweithredol, sydd ar gael i bob parti yn y Prosiect.

Cysylltu â SESS